TeqNow

TU/e Innovation Lab

Technische Universiteit Eindhoven en het TU/e Innovation Lab

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering Science & Technology. Met haar onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie draagt zij bij aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn door de focus op gezondheidszorg, energie en mobiliteit. In samenwerking met het bedrijfsleven werkt de universiteit aan de ontwikkeling van technologische innovaties.

TU/e Innovation Lab is het expertisecentrum van de TU Eindhoven dat kennis weet te vertalen in business (valorisatie). Een enthousiast en ervaren team van adviseurs, coaches en begeleiders staat klaar voor onderzoekers, studenten en externe partijen die op basis van TU/e kennis willen ontwikkelen. Samen verkennen ze de mogelijkheden, schrijven ze de business case, zoeken passende financieringsvormen, bedrijfsmodellen en partnerships.

TU/e Innovation Lab heeft een bewezen track record als het gaat om kennisvalorisatie. Het team begeleidde de afgelopen jaren 120 spin-off bedrijven, 40 studentbedrijven, 60 TU/e octrooien, 60 octrooilicenties en 500 octrooien van derden.

Wat is de betekenis van de samenwerking tussen de TU/e Innovation Lab en Teqnow

In de samenwerking tussen TU/e Innovation Lab en Teqnow spreken partijen uit elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen en versterken waar het gaat om het delen van kennis, kennis naar bedrijven te brengen en bedrijven te koppelen aan kennisdragers en aan elkaar.

Waar het de intentie van Teqnow is de aandacht voor en toepassing van toptechnologie in het industriële MKB te vergroten en te stimuleren, ligt voor het TU/e Innovation Lab de meerwaarde van de samenwerking met Teqnow in het beter en directer kunnen bereiken van de doelgroep industriële MKB.

Wat maakt de samenwerking met en het aanbod via Teqnow uniek?

In specifieke zin mag Teqnow van TU/e Innovation Lab verwachten dat er informatie, content, kennis en deskundigheid wordt geleverd op het gebied van Technologische ontwikkelingen en resultaten, Inzet van studenten via SURE Innovation, Faciliteiten en technische ondersteuning van het TU/e Equipment en Prototyping Center voor o.a. experimenten en het maken van prototypes, Consulting en Business development.

Bekijk de website: > TU/e Innovation LabHerman van Hoeven (TU/e Innovation Lab) en André van der Leest (Teqnow).

Ook veilig zakelijk internetten?

Doe de scan

soap2day