TeqNow

Toepassingen van aluminium

Aluminium wordt in vele sectoren gebruikt. Hierbij wordt vaak gedacht aan de bouwsector (denk bijvoorbeeld aan aluminium goten) en de transportsector, maar ook in de jachtbouw en de verpakkingenindustrie komt aluminium steeds meer voor.

Voor meer Informatie over toepassingen zie: https://dutchaluminiumassociation.nl/
soap2day