TeqNow

Hoge sterkte staal

Wat is Hoge Sterkte Staal?
Als constructiestaal wordt veel gebruik gemaakt van staalkwaliteiten als S235JR en S355J2. Daarnaast is er een grote groep van staalsoorten met een sterkte. Deze hogere sterkte kan op diverse manieren worden gerealiseerd zoals door koudwalsen of door microlegeren. In onderstaande figuur (bron Tech-Info-Blad Ti.04.18) zijn een aantal verschillende hoge sterkte staalsoorten weergegeven.Waarom hoge sterkte staal toepassen?
Er zijn drie belangrijke redenen waarom het interessant is om Hoge sterkte Staal toe te passen:

 • Als er behoefte is aan een materiaal met een hoge sterkte.
 • Als er behoefte is aan lichtgewicht constructies. Middels Hoge sterkte staal is het mogelijk om veel lichtere constructies te construeren. Zo wordt in de productie van auto’s veel gebruik gemaakt van hoge sterkte staal. Hierdoor blijft het gewicht van de auto laag en daardoor het brandstof verbruik laag.
 • Kostenreductie. Door het toepassen van een duurdere staalsoort (€/kg) kan, door de verhoogde sterkte het gewicht vaak zover afnemen dat een aanzienlijke kostenreductie wordt gerealiseerd.

Produceren met hoge sterkte staal
De hogere sterkte én de manier waarop deze hogere sterkte is verkregen is bepalend voor de manier waarop hoge sterkte staal zich tijdens productie gedraagt. Enkele typische productieaspecten waar rekening mee gehouden moet worden zijn:

 • Scheidingstechnieken:
  Om hoge sterkte staal te knippen, ponsen of te nibbelen zijn hogere krachten nodig dan bij een ander materiaal met dezelfde dikte. De krachttoename is recht evenredig met de toename van de sterkte.
  Thermische scheidingsprocessen brengen vaak veel warmte in het materiaal waardoor de eigenschappen van het hoge sterkte staal kunnen veranderen. Daarom moet aandacht besteed worden aan de warmte beïnvloedde zone.
 • Buigen:
  Door de hogere sterkte is de terugvering bij buigen groter dan bij gewoon constructiestaal. Tevens is de minimale radius waarover het materiaal gebogen kan worden groter.
 • Dieptrekken en strekken:
  Bij dieptrekken en strekken moet rekening worden gehouden met hogere proceskrachten. Hoge sterkte stalen hebben doorgaans verlaagde vervormngsgrenzen.
 • Lassen:
  Hoge Sterkte staal reageert over het algemeen ongunstig op warmte inbreng. Vermeid daarom lassen op kritisch belaste zones.

soap2day