TeqNow

Teqnow deelnemer worden?

Bedrijven en clusters van bedrijven kunnen zich aansluiten bij het platform Teqnow. Deelname aan Teqnow is gratis voor Metaalunieleden. Zij moeten zich echter wel expliciet aanmelden bij Teqnow en hun interesses aangeven.

Niet-leden van Metaalunie kunnen deelnemer worden. Zij zullen echter wel een jaarlijkse bijdrage moeten betalen van € 250,- voor de basisvoorziening en voldoen aan de eventueel op te stellen nadere voorwaarden. Niet aangeslotenen bij Teqnow kunnen deelnemen aan losse activiteiten, maar betalen dan de prijs van de bijeenkomst en de € 250,- jaarbijdrage.

Wat biedt Teqnow?

Deelnemers van Teqnow krijgen een nieuwsbrief, krijgen korting op bijeenkomsten en kunnen deelnemen aan events. Dat kunnen events van Teqnow zijn, maar ook events die in co-creatie met een van de partners worden georganiseerd, of relevante events van partners of van derden.

Daarnaast krijgen de deelnemers toegang tot het netwerk van Teqnow waarin zowel kennisaanbieders als collega-bedrijven zijn opgenomen. Verder hebben deelnemers van Teqnow toegang tot een vraagbaak met een actieve doorverwijzing naar relevante partijen.

Teqnow wil in de nabije toekomst ook de matching tussen bedrijven en kennisaanbieders bevorderen en begeleiden. Daartoe kan ook de inzet van hoogleraren, lectoren en hun studenten worden betrokken.

> Word ook deelnemer

 

soap2day