TeqNow

Foutloos produceren met slimme machines

Foutloos produceren met slimme machines

Onderzoek met sensoren verschaft inzicht

  • 26 augustus 2019

In de industrie worden machines ingezet om producten foutloos, op een zo effectief mogelijke manier te produceren. Een slimme, gerichte inzet van deze nieuwe technieken kan daar een grote bijdrage aan leveren. Worden dergelijke technieken echter niet slim en gericht ingezet, dan kan dat zelfs afbreuk doen aan hetgeen men bereiken wil. 

Onder de verzamelnaam smart industry wordt in de media veel aandacht besteed aan nieuwe, digitale ontwikkelingen. Digitalisering, internet of things (IoT), big data, sensoring zijn termen die dan vaak de revue passeren. Dergelijke nieuwe technieken worden vaak als wondermiddel gepresenteerd. In dit artikel worden nieuwe technieken in perspectief gezet met wat het voor een ondernemer kan brengen. 
Meer lezen? Zie: Foutloos produceren met slimme machines. Dit artikel is ook te vinden in Metaal & Techniek van juli/augustus 2019. 

Please login or register to post comments.

soap2day