TeqNow

Quick scan robotica MKB

Met de Quick scan robotica MKB kunt u bepalen of robotisering voor uw bedrijf kansrijk is. Hoe? Een Teqnow-adviseur voert de Quick scan robotica MKB bij u in huis uit.

De adviseur inventariseert inventariseert de kansen in uw bedrijf:

  • Door samen met u de bedrijfsvloer op te gaan en te kijken naar uw productieproces.
  • Door samen met u de scan in te vullen. De vragen zijn zo samengesteld dat snel een beeld ontstaat van de mogelijkheden binnen uw bedrijf, gefocust op de werkplek waarvoor u aan robotisering denkt.

Door het combineren van ambities, antwoorden en inzichten die de Teqnow-adviseur bij u op de werkvloer heeft opgedaan komt deze tot een uitgebreid advies. In dit advies kunnen een of meerdere van de volgende aspecten naar voren komen (afhankelijk van de aangetroffen situatie):

  • Klopt het beeld dat u over robotisering hebt? Is een gedachte investering zinvol?
  • Welke oplossingsrichting om te robotiseren is voor uw bedrijf het meest kansrijk?
  • Bent u als bedrijf nu al toe aan het invoeren van een robot of is het veel verstandiger om eerst te werken aan het verbeteren van enkele randvoorwaarden die voor een succesvolle invoeren noodzakelijk zijn. In dit geval geeft de adviseur aan welke logische stappen u kunt nemen richting toekomstige robotisering.
Wat is de uitkomst van de Quick scan?
De Quick scan geeft een snel en beperkt advies op hoofdlijnen. Een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek kan een diepgaander inzicht opleveren (dat valt echter buiten het kader van deze Quick scan). Aan de uitkomsten van deze Quick scan kunnen geen rechten worden ontleend. Teqnow is niet aansprakelijk voor de beslissingen die u als ondernemer, onder andere gebaseerd op het gegeven advies, neemt. U als ondernemer blijft hiervoor zelf verantwoordelijk.

Tijdsbeslag en kosten voor de Quick scan robotica MKB
Voor het afnemen van de Quick scan heeft de Teqnow-adviseur 2 á 3 uur van uw tijd nodig.

Teqnow biedt dezeQuick scan MKB aan haar leden aan  voor €600 (excl. BTW).


Aanmelden voor de Quick scan

Teqnow deelnemers kunnen zich voor deze Quick scan aanmelden bij info@teqnow.nl.

Bent u nog geen Teqnow deelnemer? Registreer u dan vandaag nog via de site.


De atlas met aanbieders voor industriële robotisering.

> Vind de partner die bij u past!

soap2day