TeqNow

Een op vijf bedrijven slachtoffer van cyberaanval

Een op vijf bedrijven slachtoffer van cyberaanval

  • 6 oktober 2017

Ruim 20 procent van de bedrijven met minstens tien werkzame personen heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen. Vooral bedrijven in de financiële sector en de energiesector hadden hier last van. Bij de helft van de getroffen bedrijven leidden deze aanvallen tot kosten. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar ICT-gebruik van bedrijven. 

De helft van de bedrijven in Nederland heeft wel eens met ICT-incidenten te maken. Aanvallen van buitenaf komen minder vaak voor dan niet-opzettelijke cyberincidenten. Uitval van ICT-diensten door storingen in de hard- of software kwam bijvoorbeeld het vaakst voor. Zo’n 43 procent van de bedrijven had daar in 2016 mee te kampen. 

Ook bedrijven in het MKB-metaal zijn slachtoffer doordat ze vaak onvoldoende aandacht besteden aan cybercrime. Teqnow, hét platform van Koninklijke Metaalunie dat de aandacht voor en toepassing van toptechnologie in het industriële mkb vergroot en stimuleert, onderschrijft daarom de gevaren van cybercriminaliteit. “Cybercriminaliteit is al vorig jaar tot speerpunt van Teqnow benoemd”, zegt Frans van der Brugh, Teqnow-manager. “Het is een zeer actueel thema met een enorme economische impact.” Om haar deelnemers voor te lichten over en bekend te maken met cybersecurity heeft Teqnow een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Ook is er een onderzoek in samenwerking met de Haagse Hogeschool onder mkb-bedrijven gehouden. De uitkomsten hiervan zullen binnenkort gepubliceerd worden. 

Please login or register to post comments.

soap2day