TeqNow

Digitaal communiceren met klanten en toeleveranciers

Digitaal communiceren met klanten en toeleveranciers

Geautomatiseerd berichten uitwisselen via SCSN

  • 25 april 2022

Geautomatiseerde berichten naar klant en leverancier dragen bij aan efficiëntere digitalisering en snellere productieprocessen, lagere kosten en minder fouten. Dit resulteert in  een betere en snellere orderafhandeling. Ook draagt het bij tot een betere aansturing van de interne processen.
Smart Connected Supplier Network (SCSN) biedt een datastandaard voor het uitwisselen van berichten binnen de toeleverketen van de maakindustrie om berichtenverkeer tussen klanten en toeleveranciers te automatiseren. Om effectief en foutloos te kunnen werken bestaat bij veel ondernemers de behoefte aan vergaande automatisering van deze communicatie. Ondernemers vragen zich echter af waar ze, om van de mogelijkheden van SCSN gebruik te kunnen maken, rekening mee moeten houden en of de investering zich zal terugverdienen. 
Om  hier meer duidelijk in te geven is onderzocht  wat de mogelijkheden van de diverse aangesloten ERP leveranciers en  service providers zijn om gegevens met dit SCSN uit te wisselen.  Dit door IPL uitgevoerde rapport is op 26 april gepresenteerd in een bijeenkomst.

Er is een selectietool beschikbaar die het mogelijk maakt de verschillende pakketten en hun ontsluitingsmogelijkheden met elkaar te vergelijken. De  tool is beschikbaar na registratie. Klik hiervoor hier:

Link naar registratiepagina

heeft u al een login, gebruik dan link naar login


Please login or register to post comments.

soap2day