TeqNow

De security van IoT-apparatuur is vaak een ondergeschoven kindje

De security van IoT-apparatuur is vaak een ondergeschoven kindje

  • 22 mei 2018

Nieuwe ontwikkelingen, zoals het Internet of Things (IoT), bieden metaalbedrijven enorme kansen. Sensoren in industriële machines of voertuigen leveren waardevolle data op die gebruikt kunnen worden voor het optimaliseren van het productieproces, het verlagen van de kosten of het ontwikkelen van nieuwe producten en verdienmodellen.

Onderzoek van de Haagse Hogeschool wijst uit dat ruim een derde van de metaalbedrijven gebruikmaakt van IoT-apparatuur die met het internet verbonden is. Maar met het toenemende aantal aan internet gekoppelde apparaten, stijgt ook het aantal mogelijkheden voor hackers om uw onderneming kwaad te doen. De veiligheid van deze relatieve nieuwe technologie is een ondergeschoven kindje in de wens apparaten zo snel mogelijk op de markt te brengen. Daardoor kunnen onveilige apparaten door kwaadwillenden gebruikt worden als ingang naar uw metaalbedrijf en functioneren als poort om data te stelen of ongeoorloofd af te luisteren.

Mkb-ondernemers staan voor een grote uitdaging, want u moet eigenlijk iedere apparaat met een ip-adres in de gaten houden. Bovendien is er andere beveiligingssoftware nodig en is het cruciaal om inzicht te hebben in wat er op uw netwerk gebeurt en met welke kwetsbaarheden dat gepaard gaat. Onveilige IoT-apparatuur is een regelrechte nachtmerrie voor een ondernemer. Het gevaar zit niet zozeer in de apparaten zelf als wel de ongeautoriseerde toegang die via die hardware naar belangrijke gegevens kan leiden. Wilt u weten hoe het staat met de beveiliging van uw metaalbedrijf? Doe dan de gratis risicoscan op www.veiligzakelijkinternetten.nl. Die vertelt u in korte tijd hoe de zaken ervoor staan en wat u met uw IT-partner kunt doen om mogelijke kwetsbaarheden aan te pakken.

Normaal gesproken kost deze risicoscan 300 euro, maar doordat MKB-Nederland en de overheid het belangrijk vinden dat het Nederlandse mkb goed beveiligd is, is de scan nu tijdelijk gratis. Laat deze kans dus niet liggen om inzicht te krijgen in uw huidige staat van security.

Please login or register to post comments.