TeqNow

Additive manufacturing


Additive Manufacturing wordt in de volksmond vaak 3D-printen genoemd. 3D-printen staat de laatste jaren fors in de belangstelling en is een van de vele technieken die onder Additive Manufacturing vallen.

Bij het produceren van producten kan op twee verschillende manieren worden gewerkt. Men kan beginnen met een stuk standaard materiaal en vervolgens zoveel materiaal weghalen, totdat het gewenste product overblijft. In deze categorie zitten o.a. alle verspaningstechnieken. Een andere methode is om ergens steeds materiaal aan toe te voegen, totdat het gewenste product is verkregen. In dit geval hebben we het over additive manufacturing technieken. Tot deze groep behoren o.a. de 3D-printtechnieken, lasercladden en electroformeren.

Additive manufacturing technieken worden vaak op één hoop gegooid waardoor veel spraakverwarring ontstaat. De technieken om kunststofproducten te vormen verschillen nogal van die voor het vormen van metalen producten. Daarnaast kunnen technieken ingezet worden om direct een product te vormen of om eerst bijvoorbeeld een model te printen dat vervolgens gebruikt kan worden om een metalen product te vormen.

Technieken

Er bestaat in de werelden van het 3D-printen niet één technologie. Er zijn meerdere additieve manufacturing technologieën, elk met hun eigen specifieke eigenschappen, materialen en toepassingsgebieden. En met hun beperkingen, want die zijn er ook. De verschillende technieken voor 3D-printen op een rijtje:

Artikelen

12345

Sensoren helpen bij wegonderhoud

  • 11 december 2017
Sensoren helpen bij wegonderhoud
Sensoren op de verkeersborden helpen bij het beheer en onderhoud van de N475. Ze dragen bij aan het ‘schouwen op afstand’, helpen de veiligheid te waarborgen en directe gevaarlijke situaties – zoals het wegzakken van een verkeersbord door een aanrijding – te voorkomen. Daarnaast leiden de sensoren tot eventuele aanpassingen en optimalisaties van de bebording door middel van de verzamelde data.

Dura Vermeer Infra Zuid West plaatste op de N475 in de Krimpenerwaard sensoren op de verkeersborden langs deze weg. Tussen 2006 en 2026 doen zij het beheer en onderhoud van deze weg die in 2006 door henzelf aangelegd is. Wekelijks wordt de weg geschouwd, maar de sensoren geven direct een seintje als er iets met de verkeersborden aan de hand is. Deze melding geeft de wegbeheerder de mogelijkheid om het probleem direct op te lossen. Tevens wordt informatie verzameld en geanalyseerd.

Bij een acute verstoring zoals een wegzakking of beschadiging laten de sensoren met een smsje aan de beheerder weten dat er iets aan de hand is. Alle bewegingen worden ook digitaal geregistreerd. Dit geeft extra informatie over de plaatsing van het bord (is het bord juist verankerd) en of er een aanrijding heeft plaatsgevonden. Gebeurt dit vaker bij eenzelfde bord, dan is er wellicht sprake van een onveilige verkeerssituatie op die plek. Daarnaast vormt een aangereden bord zelf een onveilige verkeerssituatie doordat hij onleesbaar is of niet meer op zijn plek staat. <Lees het complete artikel op de website van Dura Vermeer>

Uit dit artikel blijkt maar weer dat ze overal aanwezig zijn en vaak zonder dat je je er bewust van bent, sensoren. Maar wat is een sensor? En wat kun je ermee? Voor de antwoorden hierop organiseert Teqnow op 19 januari 2018 een informatieve bijeenkomst waar wordt ingegaan op de stand van zaken binnen MKB-metaal op het gebied van sensoring. Voor meer informatie en aanmelden verwijzen wij u graag naar onze agenda


Print
Categories: Sensoring
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x