TeqNow

Opslag

Waterstof is bij kamertemperatuur gasvormig. De energie die een liter waterstof gas kan bevatten is heel beperkt. Daarom wordt het gas over het algemeen gecomprimeerd onder hoge druk. 

70MPa (700 bar) is een veel voorkomende waarde. De dichtheid bij die druk en 20* is 60 kg/m3. Pas bij heel lage temperatuur, 20K, wordt het vloeibaar en is er veel minder volume per kg nodig en geen hoge druk. Maar zelfs dan is de capaciteit veel lager dan van een liter benzine.

In Noord Nederland wordt druk gewerkt aan opslag van waterstof in zout cavernes. Technische installaties houden de inhoud op de juiste druk.

Naast druk verhogen of temperatuur verlagen kan waterstof ook aan een ‘drager’ worden gebonden voor opslag. Waterstof wordt dan omgezet in een (vloei)stof die gemakkelijker kan worden gehanteerd. Dit worden synthetische brandstoffen genoemd. Bijvoorbeeld ammoniak of synthetisch methaan CH4. Helaas is dit weer ongunstig wat betreft het ontstaan van broeikasgassen bij de verdere verwerking. De drager kan ook een metaalpoeder zijn dat met waterstof wordt omgezet naar een stof die meer energie bevat en de energie kan later weer vrij komen.

 

TNO en TU/e richten samen Europees topcenter op voor 3D-printen

  • 14 juni 2016
TNO en TU/e richten samen Europees topcenter op voor 3D-printen

TNO en het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven gaan samenwerken op gebied van ‘additive manufacturing’. Additive manufacturing betreft technieken waarmee producten in laagjes worden gemaakt, zoals 3D-printen. TNO en de TU/e starten een kenniscenter dat op Europees niveau toonaangevend moet worden in onderzoek en ontwikkeling. In tegenstelling tot andere kenniscentra voor additive manufacturing, richt dit nieuwe center zich vooral op de ontwikkeling van de productieapparatuur voor slimme, gepersonaliseerde en multi-functionele producten. Onderdeel van het plan is een nieuwe TU/e-leerstoel en –vakgroep.

TNO en de TU/e hebben deze maand een overeenkomst getekend voor de oprichting van het nieuwe kenniscentrum. Het centrum komt te liggen op de TU/e-campus en bouwt voort op de bestaande expertise van de universiteit en TNO op dit gebied. Het doel van het nieuwe kenniscenter is onder meer het stimuleren van de concurrentiekracht en groei van de Nederlandse industrie. Het center gaat fundamenteel en toegepast onderzoek doen om te komen tot innovaties die uiteindelijk de markt bereiken via de aangesloten bedrijven, of via spin-offs die ontstaan. Verder gaat het center experts en wetenschappers opleiden die nodig zijn in de opkomende 3D-printindustrie.

Nieuwe leerstoel en vakgroep

Onderdeel van het plan is de oprichting van een nieuwe leerstoel en vakgroep ‘Systems Mechatronics for Advanced Manufacturing’. De werving voor de nieuwe hoogleraarspost is al begonnen. Het doel is dat binnen vier jaar 25 aio’s er onderzoek doen, en dat er in totaal meer dan 50 fte betrokken zijn bij het center. Binnenkort zijn er al 7 aio’s aan het werk, en bij TNO werken al circa 30 mensen op dit gebied. Het center gaat voor de R&D intensief samenwerken met het bedrijfsleven; het plan is om in de komende jaren enkele tientallen industriële partners in onderzoeksprogramma’s te laten participeren.

Additive manufacturing heeft grote potentie voor allerlei soorten producten, met complexe vormen, en uit één stuk gemaakt. Bovendien kunnen de producten gemakkelijk aan de wensen van individuele klanten aangepast worden en kan intelligentie worden ingebouwd. De technologie voor complexere producten, bijvoorbeeld producten gemaakt uit meerdere materialen, staat echter nog in de kinderschoenen.

De onderzoekers van het nieuwe centrum richten zich op de ontwikkeling van hightech-apparatuur, voor het produceren van slimme producten die typisch uit meerdere materialen bestaan. TNO en TU/e hebben reeds jarenlange ervaring op het gebied van additive manufacturing en zetten binnen de onderzoeksprogramma’s de stap naar de volgende generatie geïntegreerde productiesystemen. De vindingen worden in de praktijk uitgetest in de onlangs hiervoor opgerichte proeftuin, het Smart Industry Fieldlab MultiM3D.

De hightech-apparaten zullen vooral gericht zijn op het maken van geïntegreerde en slimme elektronica, op maat gemaakte medische producten, geprint voedsel, en farmaceutische en hightech producten. Voorbeelden zijn complete implantaten, protheses, tandheelkundige bruggen, slimme elektronica zoals E-pil, slimme connectoren, en geïntegreerde LEDs of reserve-onderdelen voor hightech-apparatuur die ter plekke en pas wanneer nodig geprint kunnen worden.

Bron: TNO

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Contact

Heeft u een vraag?
Stuur gewoon een mail
naar info@teqnow.nl

Publicaties

3D Printing

test idas ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie4 ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie5 ►

27 september 2016
3D Printing

12
123movies