TeqNow

Waterstof

 

Waterstof kan gebruikt worden in de energietransitie om de overstap naar duurzame energie mogelijk te maken. Het aanbod groene stroom uit wind- en zonne-energie is onregelmatig en moet worden afgestemd op de vraag naar elektriciteit. Waterstof kan gebruikt worden als buffer om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 

Met behulp van energie kan waterstof uit water gemaakt worden. Dit wordt Power2Gas of P2G genoemd. Wanneer de energie uit duurzame bronnen komt, wordt dit groene waterstof genoemd. Waterstof kan als een opslagmedium worden beschouwd, als het tenminste zodanig wordt opgeslagen dat het niet weglekt en onbedoeld met zuurstof kan reageren.

Om waterstof te produceren met behulp van elektriciteit is een elektrolyser nodig. 

Om waterstof te gebruiken als energiebron, is een fuelcel of brandstofcel nodig.

Waterstof is een gas met specifieke eigenschappen. Als je deze kent en jouw expertise sluit hierop aan, dan biedt dat kansen op nieuwe producten en diensten voor jouw bedrijf. Je kunt ook overwegen om waterstof toe te passen in je eigen bedrijfsvoering, zoals verwarming of mobiliteit.

Metaalunie is bezig met het oprichten van een branchevereniging op het gebied van waterstof om de leden die met dit onderwerp bezig zijn, collectief te kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving. 

 

Artikelen

123456

Contact

Heeft u een vraag?
Stuur gewoon een mail
naar info@teqnow.nl

Publicaties

3D Printing

test idas ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie4 ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie5 ►

27 september 2016
3D Printing

12
soap2day