TeqNow

Opslag

Waterstof is bij kamertemperatuur gasvormig. De energie die een liter waterstof gas kan bevatten is heel beperkt. Daarom wordt het gas over het algemeen gecomprimeerd onder hoge druk. 

70MPa (700 bar) is een veel voorkomende waarde. De dichtheid bij die druk en 20* is 60 kg/m3. Pas bij heel lage temperatuur, 20K, wordt het vloeibaar en is er veel minder volume per kg nodig en geen hoge druk. Maar zelfs dan is de capaciteit veel lager dan van een liter benzine.

In Noord Nederland wordt druk gewerkt aan opslag van waterstof in zout cavernes. Technische installaties houden de inhoud op de juiste druk.

Naast druk verhogen of temperatuur verlagen kan waterstof ook aan een ‘drager’ worden gebonden voor opslag. Waterstof wordt dan omgezet in een (vloei)stof die gemakkelijker kan worden gehanteerd. Dit worden synthetische brandstoffen genoemd. Bijvoorbeeld ammoniak of synthetisch methaan CH4. Helaas is dit weer ongunstig wat betreft het ontstaan van broeikasgassen bij de verdere verwerking. De drager kan ook een metaalpoeder zijn dat met waterstof wordt omgezet naar een stof die meer energie bevat en de energie kan later weer vrij komen.

 

Kenniscluster: Optimaal benutten van ontwerpvoordelen bij het toepassen van 3D-printen van metaal

  • 24 februari 2017
Kenniscluster: Optimaal benutten van ontwerpvoordelen bij het toepassen van 3D-printen van metaal

Het 3D-printen van metalen producten staat fors in de belangstelling. Deze Additieve Manufacturing (AM) techniek heeft echter alleen zin als het ontwerp optimaal is ontworpen voor deze techniek. Het printen van een voor verspanen ontworpen product heeft zelden zin.

Het zinvol toepassen van deze techniek staat of valt bij het optimaal benutten van de ontwerpvoordelen die deze techniek brengt. Het gaat hierbij om:  

  1. Het product moet gecontroleerd verwarmd of gekoeld worden.  
  2. Het product moet zo licht mogelijk zijn.  
  3. Het integreren van diverse onderdelen tot één onderdeel.

Als een van deze ontwerpvoordelen door u wordt nagestreefd is het zinvol om het product te ontwerpen voor 3D-metaalprinten. Maar hoe maak je een dergelijk ontwerp waarbij je de voordelen maximaal benut? Om u hierbij te ondersteunen heeft Teqnow samen met, en gebruik makend van de kennis van, TNO een kenniscluster ontwikkeld.

In een kleine groep wordt u op de hoogte gebracht hoe u deze voordelen optimaal kunt benutten. Hierbij is het mogelijk om uw eigen case in te brengen. Deze kenniscluster is alleen toegankelijk voor bedrijven die serieus met dit onderwerp aan de slag gaan. Daarom wordt per deelnemend bedrijf een eigen bijdrage in de kosten van € 2000 (excl. BTW) gevraagd.

Hebt u interesse, wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Jo van de Put, adviseur Teqnow (06-22907425 of put@metaalunie.nl).  

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Contact

Heeft u een vraag?
Stuur gewoon een mail
naar info@teqnow.nl

Publicaties

3D Printing

test idas ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie4 ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie5 ►

27 september 2016
3D Printing

12
123movies