TeqNow

Opslag

Waterstof is bij kamertemperatuur gasvormig. De energie die een liter waterstof gas kan bevatten is heel beperkt. Daarom wordt het gas over het algemeen gecomprimeerd onder hoge druk. 

70MPa (700 bar) is een veel voorkomende waarde. De dichtheid bij die druk en 20* is 60 kg/m3. Pas bij heel lage temperatuur, 20K, wordt het vloeibaar en is er veel minder volume per kg nodig en geen hoge druk. Maar zelfs dan is de capaciteit veel lager dan van een liter benzine.

In Noord Nederland wordt druk gewerkt aan opslag van waterstof in zout cavernes. Technische installaties houden de inhoud op de juiste druk.

Naast druk verhogen of temperatuur verlagen kan waterstof ook aan een ‘drager’ worden gebonden voor opslag. Waterstof wordt dan omgezet in een (vloei)stof die gemakkelijker kan worden gehanteerd. Dit worden synthetische brandstoffen genoemd. Bijvoorbeeld ammoniak of synthetisch methaan CH4. Helaas is dit weer ongunstig wat betreft het ontstaan van broeikasgassen bij de verdere verwerking. De drager kan ook een metaalpoeder zijn dat met waterstof wordt omgezet naar een stof die meer energie bevat en de energie kan later weer vrij komen.

 

Artikelen

123456

Contact

Heeft u een vraag?
Stuur gewoon een mail
naar info@teqnow.nl
Grote potentie voor 3D-plaatproducten

Grote potentie voor 3D-plaatproducten

Automatiseringskansen bij plaatbewerken

  • 25 september 2019

Binnen de plaatwerkbranche wordt nu al gewerkt met geautomatiseerde systemen, zoals onder andere lasersnijmachines met geautomatiseerde plaatmagazijnen. Ook het lassen van plaatmateriaal wordt op tal van plaatsen gerobotiseerd uitgevoerd. Toch zijn er een groot aantal werkzaamheden die nog voor automatisering of robotisering in aanmerking komen. Vooral bij het vormen van 3D-plaatproducten is nog een wereld te winnen. 

Bij een plaatwerkbedrijf zijn de meest voorkomende werkzaamheden die worden verricht het 2D-scheiden van plaatonderdelen, het vormen van een 3D-product, het plaat verbinden en het plaat coaten. Afhankelijk van de markt waarop een bedrijf concurreert worden deze werkzaamheden in meerdere of mindere mate geautomatiseerd/gerobotiseerd uitgevoerd. 
Meer lezen? Zie: Grote potentie voor 3D-plaatproducten. Dit artikel is ook te vinden in Metaal & Techniek van september 2019. 

gogoanime