TeqNow

Opslag

Waterstof is bij kamertemperatuur gasvormig. De energie die een liter waterstof gas kan bevatten is heel beperkt. Daarom wordt het gas over het algemeen gecomprimeerd onder hoge druk. 

70MPa (700 bar) is een veel voorkomende waarde. De dichtheid bij die druk en 20* is 60 kg/m3. Pas bij heel lage temperatuur, 20K, wordt het vloeibaar en is er veel minder volume per kg nodig en geen hoge druk. Maar zelfs dan is de capaciteit veel lager dan van een liter benzine.

In Noord Nederland wordt druk gewerkt aan opslag van waterstof in zout cavernes. Technische installaties houden de inhoud op de juiste druk.

Naast druk verhogen of temperatuur verlagen kan waterstof ook aan een ‘drager’ worden gebonden voor opslag. Waterstof wordt dan omgezet in een (vloei)stof die gemakkelijker kan worden gehanteerd. Dit worden synthetische brandstoffen genoemd. Bijvoorbeeld ammoniak of synthetisch methaan CH4. Helaas is dit weer ongunstig wat betreft het ontstaan van broeikasgassen bij de verdere verwerking. De drager kan ook een metaalpoeder zijn dat met waterstof wordt omgezet naar een stof die meer energie bevat en de energie kan later weer vrij komen.

 

Artikelen

123456

Contact

Heeft u een vraag?
Stuur gewoon een mail
naar info@teqnow.nl
Digitalisering van logistieke processen

Digitalisering van logistieke processen

Volop kansen voor optimalisatie

  • 2 december 2018

Bij het digitaliseren van bedrijfsprocessen wordt in eerste instantie vaak gekeken naar de primaire processen zoals het programmeren en monitoren van machines. Vaak wordt onvoldoende beseft wat digitalisering kan bijdragen aan het optimaliseren van de interne logistieke processen. Toch biedt die digitalisering volop kansen om de logistieke processen te optimaliseren. 

Logistiek in een productiebedrijf draait in eerste instantie om producten en onderdelen die tijdens het productieproces van de ene plaats naar de andere getransporteerd, opgeslagen en daarna weer verder getransporteerd moeten worden. Benieuwd naar het hele artikel? Deze is te vinden in Metaal & Techniek van december 2018, zie: Digitalisering van logistieke processen december 2018.pdf

123movies