TeqNow

Opslag

Waterstof is bij kamertemperatuur gasvormig. De energie die een liter waterstof gas kan bevatten is heel beperkt. Daarom wordt het gas over het algemeen gecomprimeerd onder hoge druk. 

70MPa (700 bar) is een veel voorkomende waarde. De dichtheid bij die druk en 20* is 60 kg/m3. Pas bij heel lage temperatuur, 20K, wordt het vloeibaar en is er veel minder volume per kg nodig en geen hoge druk. Maar zelfs dan is de capaciteit veel lager dan van een liter benzine.

In Noord Nederland wordt druk gewerkt aan opslag van waterstof in zout cavernes. Technische installaties houden de inhoud op de juiste druk.

Naast druk verhogen of temperatuur verlagen kan waterstof ook aan een ‘drager’ worden gebonden voor opslag. Waterstof wordt dan omgezet in een (vloei)stof die gemakkelijker kan worden gehanteerd. Dit worden synthetische brandstoffen genoemd. Bijvoorbeeld ammoniak of synthetisch methaan CH4. Helaas is dit weer ongunstig wat betreft het ontstaan van broeikasgassen bij de verdere verwerking. De drager kan ook een metaalpoeder zijn dat met waterstof wordt omgezet naar een stof die meer energie bevat en de energie kan later weer vrij komen.

 

Artikelen

123456

Contact

Heeft u een vraag?
Stuur gewoon een mail
naar info@teqnow.nl
Digitale mkb-fabriek vergroot winstgevendheid

Digitale mkb-fabriek vergroot winstgevendheid

  • 12 augustus 2017

Ontwikkelingen als Smart Industry en Industrie 4.0 zullen er voor zorgen dat de maakindustrie steeds meer uit digitale fabrieken zal bestaan. Een flink aantal grote bedrijven heeft hier al forse stappen in gezet. Daarnaast zijn er veel bedrijven die de ontwikkeling van digitalisering om zich heen zien en dit zelf ook meer willen toepassen. Het ontbreekt echter vaak aan inzicht, waar en hoe te starten met digitalisering.

De nieuwe Teqnow publicatie ‘De digitale mkb-fabriek’ geeft inzicht in de mogelijke trajecten waar een ondernemer voor kan kiezen en geeft handvatten om hier concreet mee aan de slag te gaan. Teqnow is hét platform van Koninklijke Metaalunie dat de aandacht voor en toepassing van toptechnologie in het industriële mkb vergroot en stimuleert.

Veel van de moderne ontwikkelingen die bij Smart Industry worden genoemd (robotisering, Internet of things, big data en 3D- printen) zijn mogelijk vanwege een zekere mate van digitalisering. Voor veel bedrijven lijkt de stap richting een digitale fabriek heel groot. Belangrijk is het om te beseffen dat ieder bedrijf al bepaalde stappen heeft gezet richting een digitale(re) fabriek. Teksten worden digitaal gemaakt en typemachines zijn uit de bedrijven verdwenen. Op legio plekken worden tijdregistraties uitgevoerd m.b.v. barcode waardoor de prikklok en de prikklok kaarten zijn verdwenen. Zo zijn nog meer voorbeelden te noemen. “Ieder bedrijf is op weg naar een digitale fabriek. Wel is het ene bedrijf verder gevorderd dan het andere”, zegt Jo van de Put, adviseur Teqnow en auteur van het boekje. “Kies voor het digitaliseren van die processen, die een duidelijke bijdrage -en dus resultaat- leveren aan de gekozen strategie. Digitalisering is geen doel maar een middel om een strategisch doel te realiseren. De keuzes die een ondernemer de komende jaren gaat maken op het gebied van digitalisering zijn mede bepalend voor de toekomstige winstgevendheid.”

Vraag het boekje aan
Het boekje ‘De digitale mkb-fabriek’ is voor Teqnow-deelnemers gratis beschikbaar. Metaalunieleden kunnen zich gratis aanmelden als Teqnow-deelnemer. Wanneer u interesse heeft kunt u een mail sturen naar info@teqnow.nl. Wij sturen daarna het boekje naar u toe.

Wilt u in uw bedrijf gericht met digitalisering aan de slag, neem dan deel aan de Teqnow masterclass ‘Slim en effectief produceren in een steeds digitalere wereld!.

soap2day