TeqNow

Opslag

Waterstof is bij kamertemperatuur gasvormig. De energie die een liter waterstof gas kan bevatten is heel beperkt. Daarom wordt het gas over het algemeen gecomprimeerd onder hoge druk. 

70MPa (700 bar) is een veel voorkomende waarde. De dichtheid bij die druk en 20* is 60 kg/m3. Pas bij heel lage temperatuur, 20K, wordt het vloeibaar en is er veel minder volume per kg nodig en geen hoge druk. Maar zelfs dan is de capaciteit veel lager dan van een liter benzine.

In Noord Nederland wordt druk gewerkt aan opslag van waterstof in zout cavernes. Technische installaties houden de inhoud op de juiste druk.

Naast druk verhogen of temperatuur verlagen kan waterstof ook aan een ‘drager’ worden gebonden voor opslag. Waterstof wordt dan omgezet in een (vloei)stof die gemakkelijker kan worden gehanteerd. Dit worden synthetische brandstoffen genoemd. Bijvoorbeeld ammoniak of synthetisch methaan CH4. Helaas is dit weer ongunstig wat betreft het ontstaan van broeikasgassen bij de verdere verwerking. De drager kan ook een metaalpoeder zijn dat met waterstof wordt omgezet naar een stof die meer energie bevat en de energie kan later weer vrij komen.

 

Delegatie uit Singapore bezoekt 3D Makers Zone

  • 29 september 2016
Delegatie uit Singapore bezoekt 3D Makers Zone

3D Makers Zone is een Nederlandse field lab, aangewezen door het Smart Industry-programma. Het field lab wekt ver buiten de landsgrenzen interesse, tot in Singapore. Singapore klopte aan bij het Innovatie Attaché Netwerk en het ministerie van Economische Zaken en stuurde vervolgens een delegatie naar de 3D Makers Zone.

3D-printing, robotisering, Internet of Things, wearables en Big Data leveren allemaal enorme mogelijkheden. Bij 3D Makers Zone is te leren hoe ze ook daadwerkelijk toepast kunnen worden in de productieprocessen. 3D Makers Zone is een plek waar niet alleen gepraat wordt over innovatie, maar direct ook onderzoek gedaan wordt en prototypes gemaakt worden. Binnen één dag heeft een bedrijf zo maar tien ideeën voor nieuwe business cases die het potentieel hebben om tot radicale groei te leiden.

De delegatie uit Singapore was zeer enthousiast en ziet kansen voor samenwerking tussen Nederland en Singapore. Volgens de delegatie zijn Singapore en Nederland allebei op geografisch gebied kleine landen die toch veel impact op de wereldeconomie hebben. Er zijn veel overeenkomsten, het werk is sterk gericht op de handel, productie van slimme producten en nieuwe technologieën. “Wij gaan met hetgeen we hier hebben gezien en de kennis die we hier opgedaan hebben gewapend terug naar Singapore en zullen bij startup delta’s en de additive manufacturing campus vertellen welke kansen er liggen voor samenwerking”, aldus de delegatie.

Bron: 3Dprint Magazine

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Contact

Heeft u een vraag?
Stuur gewoon een mail
naar info@teqnow.nl

Publicaties

3D Printing

test idas ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie4 ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie5 ►

27 september 2016
3D Printing

12
123movies