TeqNow

Opslag

Waterstof is bij kamertemperatuur gasvormig. De energie die een liter waterstof gas kan bevatten is heel beperkt. Daarom wordt het gas over het algemeen gecomprimeerd onder hoge druk. 

70MPa (700 bar) is een veel voorkomende waarde. De dichtheid bij die druk en 20* is 60 kg/m3. Pas bij heel lage temperatuur, 20K, wordt het vloeibaar en is er veel minder volume per kg nodig en geen hoge druk. Maar zelfs dan is de capaciteit veel lager dan van een liter benzine.

In Noord Nederland wordt druk gewerkt aan opslag van waterstof in zout cavernes. Technische installaties houden de inhoud op de juiste druk.

Naast druk verhogen of temperatuur verlagen kan waterstof ook aan een ‘drager’ worden gebonden voor opslag. Waterstof wordt dan omgezet in een (vloei)stof die gemakkelijker kan worden gehanteerd. Dit worden synthetische brandstoffen genoemd. Bijvoorbeeld ammoniak of synthetisch methaan CH4. Helaas is dit weer ongunstig wat betreft het ontstaan van broeikasgassen bij de verdere verwerking. De drager kan ook een metaalpoeder zijn dat met waterstof wordt omgezet naar een stof die meer energie bevat en de energie kan later weer vrij komen.

 

De weg naar het benutten van uw kansen met 3d-printen van metalen

  • 26 april 2017
De weg naar het benutten van uw kansen met 3d-printen van metalen

Additive manufacturing (AM) staat vol in de belangstelling. Hierbij gaat het meestal om AM technieken voor kunststof. Daarnaast zien we steeds meer belangstelling voor AM voor metalen. Toch breekt AM van metalen nog steeds niet echt door. Ondanks de kansen die deze technologie biedt, weten de meeste bedrijven de weg naar het benutten daarvan slecht te vinden. Deze constatering heeft ertoe geleid dat Teqnow (een initiatief van de Koninklijke Metaalunie) en M2I (Metal Innovation Institute) de handen ineen hebben geslagen en hier een speciale bijeenkomst voor hebben georganiseerd.

M2I is betrokken bij allerlei onderzoek op het gebied van AM van metalen. In samenwerking met NLR is M2I betrokken bij 3D (poederbed)-printen en via Ramlab bij het WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) proces. Teqnow houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van nieuwe technologieën. Kennis van deze nieuwe technologieën wordt stapsgewijs overgebracht naar bedrijven. In diverse stappen gaat Teqnow van awareness richting implementatie van deze nieuwe technologieën.

Om te achterhalen waarom 3d-printen van metalen nog niet doorbreekt is op 14 februari 2017 een bijeenkomst georganiseerd, waarbij alleen bedrijven zijn uitgenodigd die al actief bezig zijn met deze technologie, of die concrete voornemens en/of plannen hebben om met deze technologie aan de slag te gaan. Zij weten immers als geen ander waarom zij de kansen (nog) niet volledig benutten.
Na een introductie van deze technologieën door Marc de Smit van NLR en Vincent Wegener van Ramlab zijn de deelnemers in groepen uiteengegaan om gericht te achterhalen wat nu de ervaren belemmeringen zijn. Op het eind van de bijeenkomst hebben de diverse groepjes hun bevindingen (per technologie) terug gerapporteerd aan alle deelnemers.

De deelnemers die zelf al 3D-printen zien als belangrijkste drempel, het niet of onvoldoende beschikbaar stellen van de procesparameters door de machineleveranciers. Daarnaast constateerde de groep als belangrijkste belemmeringen voor het onvoldoende kunnen benutten van de kansen:

  • Om de kansen goed te kunnen benutten moeten producten worden (her) ontworpen voor 3D-printen. Nu worden vaak bestaande producten geprint. Hierdoor nemen de kosten toe, zonder dat de extra mogelijkheden van de techniek worden benut. Constructeurs moeten meer ontwerptechnische kennis opdoen om zo producten voor 3D-printen te ontwerpen!
  • De toegevoegde waarde van een 3D-geprint product is vaak nog onvoldoende. De extra kosten voor deze technologie overschrijden op dit moment meestal de toegevoegde waarde. Zolang dit het geval is zal deze technologie nog een niche technologie blijven.

Om de voordelen optimaal te kunnen benutten moet een productontwerp zich richten op:

  • Optimaliseren van warmteoverdracht (optimaal plaatsen van koelkanalen)
  • Licht construeren (alleen daar materiaal waar het constructief nodig is)
  • Het ontwerpen van complexe onderdelen die anders uit meerdere onderdelen zouden moeten worden geassembleerd.


Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Contact

Heeft u een vraag?
Stuur gewoon een mail
naar info@teqnow.nl

Publicaties

3D Printing

test idas ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie4 ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie5 ►

27 september 2016
3D Printing

12
soap2day