TeqNow

Opslag

Waterstof is bij kamertemperatuur gasvormig. De energie die een liter waterstof gas kan bevatten is heel beperkt. Daarom wordt het gas over het algemeen gecomprimeerd onder hoge druk. 

70MPa (700 bar) is een veel voorkomende waarde. De dichtheid bij die druk en 20* is 60 kg/m3. Pas bij heel lage temperatuur, 20K, wordt het vloeibaar en is er veel minder volume per kg nodig en geen hoge druk. Maar zelfs dan is de capaciteit veel lager dan van een liter benzine.

In Noord Nederland wordt druk gewerkt aan opslag van waterstof in zout cavernes. Technische installaties houden de inhoud op de juiste druk.

Naast druk verhogen of temperatuur verlagen kan waterstof ook aan een ‘drager’ worden gebonden voor opslag. Waterstof wordt dan omgezet in een (vloei)stof die gemakkelijker kan worden gehanteerd. Dit worden synthetische brandstoffen genoemd. Bijvoorbeeld ammoniak of synthetisch methaan CH4. Helaas is dit weer ongunstig wat betreft het ontstaan van broeikasgassen bij de verdere verwerking. De drager kan ook een metaalpoeder zijn dat met waterstof wordt omgezet naar een stof die meer energie bevat en de energie kan later weer vrij komen.

 

Biorobotica heeft eerste hoogleraar

  • 10 juli 2015
Biorobotica heeft eerste hoogleraar

De TU Delft – partner van Teqnow – heeft Martijn Wisse benoemd tot hoogleraar Biorobotica aan de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen. Daarmee wordt Wisse de eerste hoogleraar Biorobotica in Nederland. Zijn benoeming versterkt het Delftse onderzoek en onderwijs naar de natuur als inspiratiebron voor het ontwerp van robots, en de samenwerking tussen mens en robot.

Biorobotica
De (menselijke) biologie dient in dit vakgebied als voorbeeld voor hoe robots ontworpen moeten worden. Er zijn in de natuur immers genoeg voorbeelden van ‘intelligente’ ontwerpen. Zo is bijvoorbeeld goed gekeken naar de manier waarop pezen aan de botjes van mensenhanden vastzitten. Met onder meer die kennis zijn gevoelige robotgrijpers ontwikkeld die nu daadwerkelijk in de tuinbouw worden ingezet om kwetsbare producten op te pakken en te sorteren. De biologie is ook op een andere manier van belang voor dit vakgebied. Robots moeten namelijk steeds meer kunnen samenwerken met mensen, in een ‘biologische’ omgeving dus.

Magie
Er zijn nog genoeg wetenschappelijke uitdagingen bij de verdere ontwikkeling van de robotica. Zo zijn de menselijke sensoren (ogen, oren e.d.) eigenlijk veel te onnauwkeurig en te traag voor de prestaties die we leveren. Blijkbaar compenseren de mens op een of andere manier de foutjes in de ‘sensorgegevens’. De magie zit hem daarbij in training, leren te compenseren. We willen dat principe ook overbrengen op onze robots. Verder is het een cruciale wetenschappelijke uitdaging om alle aspecten van robotica, dus ontwerp, aansturing én sensoren, als één geheel aan te pakken.

MKB
De (bio)robots kunnen in principe industrie-breed worden ingezet, juist ook in het MKB. De eerste toepassingen zijn te vinden in de tuinbouw en in de metaalindustrie. Het gaat veelal om kleine bedrijfjes die nog heel veel repetitief handwerk verrichten, bijvoorbeeld dingen in doosjes stoppen of sorteren.

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Contact

Heeft u een vraag?
Stuur gewoon een mail
naar info@teqnow.nl

Publicaties

3D Printing

test idas ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie4 ►

27 september 2016
3D Printing

Publicatie5 ►

27 september 2016
3D Printing

12
soap2day