TeqNow

Nieuwe producten en diensten voor de maakindustrie


Nederland heeft een hele goede uitgangspositie voor waterstof/elektrolyserproductie vanwege... Er zijn nog veel benodigde technologieën die nog in de kinderschoenen staan. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende technologieën:

[Stacks en membranen] als je nog verder inzoomt op de elektrolysers en brandstofcellen:

Waterstof en zuurstof worden door een membraan van elkaar gescheiden. Het membraam bestaat uit een elektrolyt PEMFC (Proton Exchange Membrane FC), hiervoor kunnen verschillende stoffen gebruikt worden.

[Verbeteren rendement omzetting]

[electrodes]

Om PEM electrolysers te maken, zijn electrodes nodig van platina of iridium (een van de 6 PGMs (Platina Group Metal). Vanwege de schaarste wordt er veel onderzoek gedaan om de benodigde hoeveelheid te verlagen en de recyclebaarheid van iridium te verbeteren.

 

[tankstations]

Bij de eerste generatie waterstofstations wordt waterstof in drukcilinders aangevoerd. De druk wordt vervolgens zodanig aangepast dat auto’s ermee getankt kunnen worden. Bij de nieuwste tankstations, wordt de waterstof ter plaatse geproduceerd uit water en elektriciteit.

[explosie veiligheid]

[Goede afdichtingen, lassen]

[zuiver water]

[meetinstrumenten, detectie ]

[Toepassen van waterstof voor warmtevraag in de industrie] geschikt maken van branders

[koeling]

[elektronica]


Artikelen

123456

Contact

Heeft u een vraag?
Stuur gewoon een mail
naar info@teqnow.nl
Grote potentie voor 3D-plaatproducten

Grote potentie voor 3D-plaatproducten

Automatiseringskansen bij plaatbewerken

  • 25 september 2019

Binnen de plaatwerkbranche wordt nu al gewerkt met geautomatiseerde systemen, zoals onder andere lasersnijmachines met geautomatiseerde plaatmagazijnen. Ook het lassen van plaatmateriaal wordt op tal van plaatsen gerobotiseerd uitgevoerd. Toch zijn er een groot aantal werkzaamheden die nog voor automatisering of robotisering in aanmerking komen. Vooral bij het vormen van 3D-plaatproducten is nog een wereld te winnen. 

Bij een plaatwerkbedrijf zijn de meest voorkomende werkzaamheden die worden verricht het 2D-scheiden van plaatonderdelen, het vormen van een 3D-product, het plaat verbinden en het plaat coaten. Afhankelijk van de markt waarop een bedrijf concurreert worden deze werkzaamheden in meerdere of mindere mate geautomatiseerd/gerobotiseerd uitgevoerd. 
Meer lezen? Zie: Grote potentie voor 3D-plaatproducten. Dit artikel is ook te vinden in Metaal & Techniek van september 2019. 

soap2day