TeqNow

TU Delft Robotics Institute


Wat is TU Delft Robotics Institute?

Het TU Delft Robotics Instituut doet onderzoek op het gebied van robotica. Denk hierbij bijvoorbeeld aan industriële en logistieke robotica, zorgrobots, onbestuurde voertuigen en onbemande luchtvaartuigen waaronder drones. Het instituut verbindt meer dan 160 robotica onderzoekers, die werkzaam zijn binnen zes verschillende faculteiten van de TU Delft. Uit het TU Delft Robotics Institute komen verschillende start-ups en onderzoeksprojecten voort. Eén daarvan is Factory-in-a-day, een onderzoeksproject dat is gespecialiseerd in het snel en gemakkelijk implementeren van robots in het MKB.

Wat kan TU Delft Robotics Institute betekenen voor de bedrijven die bij Teqnow zijn aangesloten?
Robotica kent vele toepassingen en biedt oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld reshoring. Robots kunnen zware of repetitieve handelingen uitvoeren die nu in lage lonen landen worden uitbesteed. Een robot is binnen enkele jaren terugverdient, wat de concurrentie positie van het MKB versterkt.

Het TU Delft onderzoeksproject Factory-in-a-day, onderzoekt graag de mogelijkheden van robotisering voor Teqnow bedrijven. Dit doen zij o.a. door voorlichtingsbijeenkomsten en workshops te organiseren.

Wat maakt de samenwerking met en het aanbod via Teqnow uniek?
Het unieke aan Factory-in-a-day is dat zij dicht bij het onderzoeksveld staat. Hierdoor kunnen bedrijven die samenwerken met Factory-in-a-day direct gebruik maken van de toepassingen van de nieuwste technieken. Een ander voordeel van de samenwerking met Teqnow is de mogelijkheid voor het ontwikkelen van rendabele oplossingen. Door het clusteren van bedrijven met soortgelijke problemen kunnen overkoepelende oplossingen worden ontwikkeld, die de ontwikkelings- en aanschaffingskosten aanzienlijk verlagen. Hierdoor worden robotica oplossingen betaalbaarder en rendabeler voor het mkb. Daarom is Delft Robotics BV opgericht, een spin-off van de TU Delft en partner binnen Factory-in-a-day, die de onderzoeksresultaten direct omzet in praktische oplossingen voor Metaalunieleden. Bekijk hoe Delft Robotics Metaalunielid Bazo Staalbeheer aan een robot oplossing hielp.

Wilt u geïnformeerd blijven over de mogelijkheden voor uw bedrijf?
Vul dan het contactformulier in.

> Meer informatie over TU Delft Robotics Institute kunt u vinden op onze website.

Arie van den Ende (TU Delft) en André van der Leest (Teqnow)

Ook veilig zakelijk internetten?

Doe de scan

soap2day