TeqNow

Objexlab, Fontys Hogescholen

Wat is Objexlab?

Objexlab is een initiatief van Fontys Hogeschool Engineering en richt zich op de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van Additive Manufacturing (3D printing). In het lab werken bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen met elkaar samen. Objexlab heeft de ambitie om met een eigen laboratorium in Eindhoven het bedrijfsleven en de High Tech Industrie te ondersteunen in het verwezenlijken van hun innovaties, ideeën en creaties. In een innovatie gedreven maatschappij waarbij ontwikkelingen in de high-tech industrie snel veranderen fungeert Objexlab als onderwijs- en onderzoekspartner. Zij creëert een (internationaal) kennisnetwerk van en voor diverse belanghebbenden. Objexlab is onderdeel van het expertisecentrum High Tech Systems & Materials van Fontys Hogescholen.

Objexlab kent ook Publiek-private samenwerking
Een veelzijdig dynamisch team van docenten, lectoren, trainees en studenten werkt samen met medewerkers uit het bedrijfsleven aan actuele en innovatieve projecten. Een unieke samenwerking waarbij projecten worden opgestart en uitgevoerd. Een publiek-private samenwerking maakt gedeelde verantwoordelijkheid mogelijk en zorgt voor continuïteit van projecten en faciliteiten in het lab. Objexlab ontwikkelt actueel en praktijkgericht onderwijs en voert toegepast onderzoek uit in opdracht van het bedrijfsleven.

Objexlab levert een bijdrage aan actueel en aantrekkelijke bacheloropleidingen binnen Fontys Hogescholen en levert startbekwame professionals af die in staat zijn om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Wat is de betekenis van de samenwerking tussen Objexlab en Teqnow?

Objexlab en Teqnow willen elkaar zoveel mogelijk ondersteunen en versterken waar het gaat om het delen van kennis, kennis naar bedrijven te brengen en bedrijven te koppelen aan kennisdragers en aan elkaar op het gebied van additieve manufacturing. Waar het de intentie van Teqnow is de aandacht voor en toepassing van additieve manufacturing in het industriële MKB te vergroten en te stimuleren, ligt voor Objexlab de meerwaarde van de samenwerking met Teqnow in het beter en directer kunnen bereiken van de doelgroep industriële MKB.
Op basis van matching van bedrijven via Teqnow informatie, kennis en deskundigheid aan het betreffende bedrijf/de betreffende bedrijven wordt geleverd, gericht op het oplossen van vraagstukken van dit/deze bedrijf/bedrijven.

Wat maakt de samenwerking met en het aanbod via Teqnow uniek?

Naast het elkaar wederzijds ondersteunen biedt Objexlab de deelnemers van Teqnow de gelegenheid om gebruik te maken van het cursusaanbod van Objexlab op gebied van additieve manufacturing. Hiervoor zijn inmiddels zo‘n 16 cursusmodulen beschikbaar. Hiervan kan tegen specifieke voorwaarden gebruik worden gemaakt door de deelnemers van Teqnow.

Website > www.objexlab.com

E-mail    > info@objexlab.com of naar  Annelies Moors (a.moors@fontys.nl)

 

Sjef van Gastel en André van der Leest

Ook veilig zakelijk internetten?

Doe de scan

soap2day