TeqNow

MCB Campus | Wijs in metaal


Vergaren, vergroten, ontwikkelen en borgen van metaalkennis

De kennis van metaal in ons land neemt in een snel tempo af. Metaalkunde is nog slechts bij enkele afstudeerrichtingen een onderdeel van een bredere opleiding.

Als groothandel en service center in de metaalverwerkende industrie vindt MCB Nederland het belangrijk om metaalkennis te delen. Zij wil ervoor zorgen dat de technische en materialenkennis in de toekomst niet verloren gaat. Sterker nog, MCB Nederland wil de metaalkennis in Nederland uitbreiden. Om die reden is MCB Campus in het leven geroepen, waarin geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen op diverse niveaus opleidingen in metaal te volgen, zowel online als klassikaal.

E-learning

De e-learning modules van MCB Campus zijn praktijkgericht. MCB Campus werkt met filmpjes en animaties, waardoor het studeren bijna spelenderwijs gaat. Elke module kent oefenvragen waarmee de opgedane kennis tussentijds kan worden getoetst. De training wordt afgesloten met een digitale eindtoets en bij een positief behaald resultaat een certificaat. Alle niveaus zijn online beschikbaar.

Voor wie?

  • Voor cursisten is e-learning ideaal om op een zelf gekozen tijdstip, in een eigen tempo, op een zelf gekozen plaats metaalkennis te vergaren.
  • Voor werkgevers is e-learning ideaal om in korte tijd veel medewerkers op verschillende niveaus – al dan niet binnen werktijd – te trainen.

Speciaal voor Teqnow deelnemers

De samenwerking met MCB maakt de toegang tot kennis over metalen voor de Teqnow-deelnemers gemakkelijk en goedkoper. Via Teqnow kunnen de Teqnow-deelnemers inloggen in de e-learning campus van de MCB. Daar is een zeer compleet, toegankelijk en inzichtelijk aanbod van lesstof te vinden over metalen. Teqnow-deelnemers hebben recht op een korting van € 50,–.

> Kijk voor meer informatie op de site van MCB Nederland of de site van  MCB Campus of lees de blog over de unieke samenwerking tussen MCB en Teqnow

Ook veilig zakelijk internetten?

Doe de scan

soap2day