TeqNow

Themamiddag 'Circulair ondernemen levert geld op'

Themamiddag ‘Circulair ondernemen levert geld op!’

Datum: dinsdag 30 januari 2018, start aansluitend aan de ALV rond 15.00 uur

Locatie: Aluminium Centrum, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein

 

Wij nodigen u van harte uit voor bovengenoemde themamiddag. Het zal niet bij het containerbegrip alleen blijven. Wat kunt u ermee? Is het een must? Vragen waarop u een antwoord krijgt.


PROGRAMMA

Koninklijke Metaalunie, de heer Fried Kaanen – voorzitter
Voorzitter Fried Kaanen verzorgt de inleiding en licht toe waarom Circulair ondernemen zo belangrijk is, ook voor het MKB en dat we ons niet meer kunnen verschuilen door te denken dat het ver van ons bed is. Het circulair ondernemen ligt in het verlengde van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het blijft niet langer een vrijwilligheid.

ING Bank, de heer Gerald Naber; Vice President Sustainable Finance
Vicepresident van de ING Bank, de heer Gerald Naber presenteert waarom het voor topbanken noodzakelijk is om aandacht te besteden aan het circulaire gedachtegoed. Er zal antwoord gegeven worden waar de bank en het MKB elkaar kunnen vinden.

Interface, de heer Marnix van de Veen - Manager Internal Communications
Dan uit de praktijk, de heer Marnix van de Veen van Interface Scherpenzeel presenteert dat Circulair ondernemen tot een nieuw businessmodel heeft geleid en dat daarmee ook werkelijk winst mee gegenereerd wordt. “circulair ondernemen levert geld op!, ”geen loze kreet maar realiteit.

CIRCO, de heer Jeroen Hinfelaar; projectmanager
En dan naar U! Wat kan circulair ondernemen voor u en uw bedrijf betekenen? Jeroen Hinfelaar van project CIRCO (gefinancierd door het Ministerie van I&W) presenteert hoe uw bedrijf concrete eerste stappen kan zetten. De CIRCO-methode helpt u bij het ontwikkelen van een circulair aanbod voor uw klanten, en bij de feitelijke realisatie hiervan. Inmiddels hebben ruim 200 bedrijven deelgenomen aan CIRCO.

Een afwisselend programma waarmee u iets kunt!  Niet langer een containerbegrip, niet van: ”dat is alleen voor de grote bedrijven”, niet van: ”daar moeten we het maar eens over hebben”, niet van: ”dat geldt niet voor mij”.

Een praktische middag voor de toekomst van morgen.

Rond 17.30 uur sluiten we deze themamiddag af met een netwerkborrel.

Presentaties:


> Johan van de Graaf

> Fried Kaanen

> Jeroen Hinfelaer

> Gert Jan Braam

 


soap2day