TeqNow

Verkeerde oplossing werkt contraproductief

Verkeerde oplossing werkt contraproductief

Mogelijkheden robotinstallatie

  • 27 juni 2019

Een industriële robot kan van grote toegevoegde waarde zijn voor de productie. Ondanks deze potentie komen de mogelijkheden van een robotinstallatie vaak onvoldoende tot zijn recht. Dikwijls komt dat doordat nét de verkeerde keuzes worden gemaakt. De juiste robotoplossing voor een specifieke oplossing vraagt om een gedegen voorbereiding. 

Veel ondernemers voelen de maatschappelijke druk om te robotiseren. 'Als je nu niet robotiseert, mis je straks de boot en verlies je jouw concurrentiepositie', is hierbij het motto. Hierdoor komen veel ondernemers in de verleiding om snel, zonder een gerichte voorbereiding, een robotsysteem aan te schaffen. In deze gevallen wordt de aanschaf van een robot als doel gezien en niet als middel om een hoger doel te realiseren. Robots die zonder de juiste voorbereidingen worden aangeschaft, leveren vaak slechts een beperkte bijdrage aan het versterken van de concurrentiepositie. In sommige gevallen wordt een dergelijk systeem zelfs contraproductief. Meer lezen? Zie: Verkeerde oplossing werkt contraproductief. Dit artikel staat in Metaal & Techniek van juni 2019. 

Please login or register to post comments.