TeqNow

Productief en spatvrij lassen met lage warmte inbreng: nieuwe inzichten

Productief en spatvrij lassen met lage warmte inbreng: nieuwe inzichten

  • 9 maart 2023

Veel MIG/MAG lassers hebben behoefte aan het verhogen van lassnelheden. Liefst in combinatie met een spatvrij lasproces en met zo min mogelijk warmte inbreng. Moderne varianten van het MIG/MAG-proces maken dit mogelijk. Wel zijn verschillende van deze varianten alleen mogelijk als het proces gerobotiseerd wordt uitgevoerd.  


Op 16 februari 2023 organiseerde Teqnow een bijeenkomst waarbij de nieuwe mogelijkheden werden gepresenteerd. Leo Vermeulen (NiL), Patrick van Deuren (Eqin) en Paul van Loon (Air products) namen de deelnemers mee in de nieuwe mogelijkheden en deelden hun inzichten bij de bespreking van vier centraal ingebrachte cases. Door de vier verschillende cases kreeg iedereen een goed beeld van wat de nieuwe mogelijkheden eventueel voor het eigen bedrijf kunnen betekenen 

De meeste deelnemers hebben met name de volgende belangrijke inzichten opgedaan: 

  1. Wil je een handmatig lasproces gaan vervangen door een gerobotiseerd proces, vervang dan niet alleen de medewerker door een robot, maar kijk ook welke extra kansen robotiseren kan bieden. 

  1. Veel moderne lasprocessen kunnen alleen gerobotiseerd worden uitgevoerd. Bij het robotiseren komen dan ook deze processen in beeld om in overweging te nemen. 

  1. Door de moderne lasprocessen wordt materiaal effectiever neergesmolten. Dit zorgt voor een lager energiegebruik, minder lasmateriaal en daarmee voor minder milieubelasting. 

  1. Dat zelfs kleine aanpassingen in de samenstelling van het beschermgas al direct grote gevolgen kan hebben op de te bereiken neersmeltsnelheden en op een verminderde spatvorming was voor vele deelnemers een echte eyeopener. 

  1. Het lassen van warmgewalst materiaal levert vaak veel spatvorming op. Soms is het daarom zinvol om met gestraald materiaal te werken, waardoor het lasproces veel effectiever kan worden uitgevoerd.

Please login or register to post comments.

123movies