TeqNow

Toepassingen van aluminium

Aluminium wordt in vele sectoren gebruikt. Hierbij wordt vaak gedacht aan de bouwsector (denk bijvoorbeeld aan aluminium goten) en de transportsector, maar ook in de jachtbouw en de verpakkingenindustrie komt aluminium steeds meer voor.

Aluminium wordt dus ook gebruikt in dynamisch belaste constructies. Hierbij moet er echter wel aan gedacht worden dat de vermoeiingsbreuk bij aluminium eerder optreed dan bij staal mits er op de goede manier geconstrueerd wordt. Deze insteek van construeren is daardoor niet te vergelijken met de constructies van stalen producten.