TeqNow

Teqnow kansen voor verspanende bedrijven

Teqnow kansen voor verspanende bedrijven

  • 3 juli 2018

DE DIGITALE MKB-FABRIEK:
Kansen voor verspanende bedrijven

Vanuit Smart Industry worden de mogelijkheden van digitalisering voor het
ontwikkelen van nieuwe producten en diensten vaak goed in beeld gebracht.
Veel van de kansen die worden getoond, hebben betrekking op bedrijven die
een eigen product voeren of op grotere toeleverende bedrijven. Veel minder
aandacht is er voor, met name kleinere, toeleverende bedrijven. Voor toeleverende
productiebedrijven wordt de focus bij digitaliseren vooral gericht op
robotisering en 3D-printen. Dit schiet soms zover door dat het toepassen van
een bepaalde techniek doel op zich wordt, zonder dat gekeken wordt of deze 
techniek zinvol is voor het bedrijf. In de Teqnow publicatie ‘De digitale
mkb-fabriek’ wordt aangegeven hoe een bedrijf doelgericht en stapsgewijs
kan digitaliseren, zodat de digitale mogelijkheden om de winstgevendheid te
vergroten maximaal worden benut.

lees verder: Teqnow Kansen voor verspanende bedrijven.pdf

 

Please login or register to post comments.