TeqNow

European Digital Innovation Hubs: voordelen voor jou?

European Digital Innovation Hubs: voordelen voor jou?

  • 14 maart 2023

Vanaf 1 januari zijn in een aantal regio’s de zogenaamde European Digital Innovation Hubs (EDIH’s) van start gegaan. Dit zijn regionale activiteiten en soms ook subsidieprogramma’s over digitalisering. Een EDIH bundelt en coördineert regionaal kennis rondom digitalisering die je toe kan passen. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor innovaties. Iedere regio heeft zijn eigen speerpunten:

  • Noord Nederland: EDIH-NN profileert zich op autonome systemen en focust op Smart Agri, Factory of the Future, Life Science & Zorg en Gebouwde omgeving, nutsbedrijven en mobiliteit. 
  • Oost Nederland: EDIH-BOOST Robotics profileert zich op robotica en sensortechnologie in cyber-physical systems en de toepassing van AI en in met name de sectoren maakindustrie, agri-food en MedTech.  
  • Zuid Nederland: EDIH-SNL profileert zich op digitalisering & data delen in high-tech leveringsketens en de daarvoor relevante technologieën zoals AI, digital twinning, en op AR/VR voor zeer complexe, gemengde toepassingen in bijv. halfgeleiders, MedTech, agri-food, de automobielindustrie en de chemische industrie. 
  • West Nederland: DIGITALZH profileert zich op XXL-schaal robotica, 3D-printen, IoT en connectiviteit binnen de maakindustrie, de haven en de maritieme sector en de glastuinbouw.
  • Noordwest Nederland: EDIH-NWNL profileert zich op AI en High Performance Computing (HPC) binnen alle economische sectoren. 

Wat heb ik nou aan zo’n EDIH?  

Een EDIH bundelt en coördineert regionaal kennis rondom digitalisering, welke je kunt toepassen. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor innovaties Daarnaast zetten de EDIH’s stevig in om deze kennis om te zetten in concrete leerprogramma’s. Kijk bijvoorbeeld eens deze blog

 

Hulp bij digitalisering
Alle EDIH’s bieden een assessment aan, een methode om een beeld te krijgen waar je als bedrijf staat en waar je je heen zou kunnen ontwikkelen. Teqnow kan Metaalunieleden vervolgens hulp bieden bij het in kaart brengen van de eerste stappen.

Binnen de EDIH’s wordt gewerkt aan financieringsprogramma’s en komen er regionale netwerken voor kennisontwikkeling en kennisdeling.  

Heb je een vraag wat de EDIH voor jouw bedrijf kan doen? Neem even contact op met Rard Metz: 06-51803908 of via metz@metaalunie.nl 

Please login or register to post comments.

123movies