TeqNow

Basisscan Cyberweerbaarheid - Digital Trust Center

Basisscan Cyberweerbaarheid - Digital Trust Center

Is jouw basis op orde? Test het hier!

  • 23 oktober 2019

 

Cyberveiligheid is cruciaal voor mkb bedrijven. Om inzicht te krijgen in je weerbaarheid heeft Digital Trust Center een basisscan Cyberweerbaarheid ontwikkeld. Deze scan geeft op basis van de ingevulde antwoorden een indruk van de digitale weerbaarheid ten opzichte van de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen van het Digital Trust Center. Ook geeft deze basisscan aan welke concrete stappen genomen kunnen worden om de digitale weerbaarheid te vergroten.

Het Digital Trust Center is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze basisscan is bedoeld voor bedrijven in Nederland die willen weten waar zij staan ten opzichte van de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen van het Digital Trust Center.

Is jouw basis op orde? Test het hier!

Please login or register to post comments.

123movies