TeqNow

Advies inzake de cybersecurity van het Internet of Things (IoT)

Advies inzake de cybersecurity van het Internet of Things (IoT)

Naar een veilig verbonden digitale samenleving

  • 16 januari 2018

Cyber Security Raad heeft recent een advies opgesteld met betrekking tot de kansen en bedreigingen van IoT

IoT is onderdeel van de bredere opgave om dringend de cyberveiligheid te verbeteren van onze online diensten en systemen. Wel brengt het IoT bepaalde problemen nog urgenter voor het voetlicht, omdat securityproblemen zich nu manifesteren buiten de conventionele ICT-domeinen. Belangrijkste uitdagingen van IoT zijn:

  • De kwetsbaarheid neemt toe door de schaal waarop apparaten met onvoldoende beveiliging met
    elkaar en met het internet worden verbonden.
  • De hoeveelheid data die kan worden verzameld is enorm. De beveiliging van data is lastig te
    regelen.
  • Het handhaven van zorgplichten en aansprakelijkheid van de producten en diensten die geleverd worden is buitengewoon complex.

Lees meer over het advies

Please login or register to post comments.