TeqNow

Meld uw projectvoorstellen voor 6 februari aan bij CompoWorld

Meld uw projectvoorstellen voor 6 februari aan bij CompoWorld

  • 9 januari 2017

Stichting CompoWorld is een initiatief vanuit Flevoland om de ontwikkeling van composietproducten, -toepassingen, en -productie te bevorderen. Dit om de hoogwaardige bedrijvigheid en werkgelegenheid in Flevoland te laten groeien Vanaf de start 2012 zijn er 17 innovatieprojecten uitgevoerd met ruim 200 nieuwe arbeidsplaatsen als resultaat!

Voor 2017 is er nieuw budget beschikbaar vanuit de provincie Flevoland en kennisinstellingen om bedrijven te laten innoveren op het gebied van composieten, op basis van cofinanciering. De projecten beogen bestaande en nieuwe kennis in te zetten voor innovaties van bedrijven en zijn beschreven in de regeling voorwaarden.

Bij deze nodigt de stichting CompoWorld bedrijven en kennisinstellingen (NLR, Hogeschool Windesheim) uit om projectvoorstellen te ontwikkelen en deze uiterlijk 6 februari 2017 in te dienen.

De projectvoorstellen hebben (onder andere) betrekking op de volgende gebieden:

  • Composiet materiaalontwikkeling
  • Transitie van metaal naar composiet
  • Productiemethoden voor composiet toepassingen
  • Ontwerpmethodieken voor composiet toepassingen
  • Duurzaamheid met betrekking tot productie en gebruik van composieten

De projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie, ingesteld door het bestuur van de Stichting CompoWorld. Belangrijke criteria voor goedkeuring zijn het creëren van mogelijke werkgelegenheid in Flevoland, de kwaliteit van de innovatie en het voorstel zelf, en de rol van het bedrijf in het project.

De projectvoorstellen kunnen tot uiterlijk 6 februari 2017 per email aan Bouke Veldman, de programmamanager CompoWorld gestuurd worden bouke@compoworld.nl. De procedure is dat de onafhankelijke commissieleden de projectvoorstellen zullen beoordelen op 14 februari 2017. U heeft op deze datum de mogelijkheid uw project mondeling toe te lichten. De beoordeling vindt plaats op basis van puntentelling en beschikking van budget. Uiteindelijke toekenning zal plaatsvinden onder voorbehoud van verstrekking subsidie Provincie Flevoland aan Stichting CompoWorld voor uitvoering van het innovatieprogramma 2017.

Meer info
Meer informatie kunt u krijgen via Jasper Klarenbeek- business developer CompoWorld via jasper@compoworld.nl of 06-12295996.

 

Please login or register to post comments.