TeqNow

Interne logistiek als succesfactor

Interne logistiek als succesfactor

Kostendaling door terugdringen doorlooptijd

  • 24 november 2019

Moderne bedrijven moeten steeds vaker hun producten snel, betrouwbaar en tegen een zo laag mogelijke prijs leveren. Om dit te bereiken is veel geïnvesteerd in moderne machines en productietechnieken. Een aspect dat hierbij vaak onderbelicht blijft is de rol van de interne logistiek. Toch is de impact van interne logistiek op de winstgevendheid bij steeds meer bedrijven aanzienlijk.

Veel medewerkers in een bedrijf zijn op een of andere manier betrokken bij de interne logistiek. Bijvoorbeeld als inkoper, werkvoorbereider, magazijnmedewerker, heftruckchauffeur of machineoperator De pure bewerkingstijd die een bedrijf aan een product besteed is vaak een fractie van de doorlooptijd. De rest van de doorlooptijd is nodig vanwege de manier waarop het bedrijf, en de interne logistiek, is georganiseerd. Veel logistieke problemen worden veroorzaakt doordat er tussen de diverse bewerkingen wachttijden zijn (onderdelen verplaatsen omdat ze in de weg staan e.d.). Daarom wordt het tijd om de werkzaamheden zo te organiseren dat de doorlooptijd fors kan worden teruggebracht. Bijkomend voordeel is dat bij het terugdringen van de doorlooptijd de kosten fors afnemen.
Meer lezen? Zie: Interne logistiek als succesfactor. Dit artikel is te vinden in de Metaal & Techniek van november 2019.

Please login or register to post comments.