TeqNow

Optimaal construeren en produceren met technische kunststoffen

Optimaal construeren en produceren met technische kunststoffen

Agenda

Datum: 14-3-2018 13:00 - 18:00 Export event

Registreren is niet meer mogelijk.
Om op een effectieve manier goede producten te ontwerpen en te produceren is kennis van materialen steeds belangrijker. Bij veel bedrijven is voldoende kennis aanwezig op het gebied van metalen. Tijdens de Teqnow bijeenkomst ‘Nieuwe’ materialen  van april 2017 bleek dat veel deelnemers een grote behoefte hadden aan meer kennis op het gebied van Technische Kunststoffen.

Als ontwerper/constructeur moet je dan voldoende kennis hebben van de diverse materialen, zodat uit de groep van technische kunststoffen de juiste keuze gemaakt kan worden. Als productiebedrijf is het belangrijk om goed te weten hoe je dergelijke materialen in de productie moet be- of verwerken.

Alleen door voldoende kennis op het gebied van zowel eigenschappen, constructieaspecten en productieaspecten kan een optimaal product ontworpen én geproduceerd worden. Om deze kennis aan u over te dragen organiseert Teqnow op woensdag 14 maart 2018 de bijeenkomst:

Optimaal construeren en produceren met technische kunststoffen


Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzicht in de verschillende technische kunststoffen en hun eigenschappen. Naast de engineering eigenschapen wordt ook aandacht besteed aan de be- en verwerkingseigenschappen van deze kunststoffen.

Programma

13.00 – 13.30 uur  Inloop
13.30 – 13.45 uur Welkom en inleiding door Jo van de Put, adviseur Teqnow
13.45 – 14.45 uur Technische kunststoffen: wanneer kies je voor welke technische kunststof  (eigenschappen, leverbaarheid en kosten) door Ronnie Boesten en Paul Hendriks van Vink 
14.45 – 15.30 uur Ontwerpen met technische kunststoffen door Tom Santegoeds van Femto Engineering
15.30 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 16.45 uur Produceren met technische kunststoffen door René van Brummelen van Betech kunststoffen
16.45 – 17.15 uur Behandeling ingebrachte praktijk cases
17.15 – 17.45 uur Afsluiting en netwerkborrel

Doelgroep
Engineers en productie verantwoordelijken die meer willen weten over de kansen die het op de juiste manier toepassen van technische kunststoffen kunnen bieden.

Praktijkcases

Deelnemers aan de bijeenkomst kunnen hun eigen praktijkcase ter advies aan de sprekers voorleggen. Als u hier interesse in heeft kunt u dit op het aanmeldformulier aangeven in het vak "Opmerkingen". Vanuit Teqnow nemen wij dan contact met u op om uw case in te nemen zodat die vooraf aan de sprekers kunnen worden voorgelegd. 

Locatie
Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein.

Kosten

Deelname aan de bijeenkomst is voor u kosteloos. Wel verwachten wij van u dat u zich eerst als Teqnow deelnemer registreert. Deelname aan Teqnow is voor leden van de Koninklijke Metaalunie gratis.

Is uw deelname door ons bevestigd, dan rekenen we op uw komst. Bent u onverhoopt verhinderd, dan dient u dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de bijeenkomst aan ons te melden via info@teqnow.nl. Bij geen (tijdige) afmelding zijn wij genoodzaakt een ‘no show fee’ van € 50 (excl. BTW) bij u in rekening te brengen. Zodra u zich aanmeld voor deze bijeenkomst verklaart u zich akkoord met deze voorwaarde.

Optimaal construeren en produceren met technische kunststoffen

Datum: 14-3-2018 13:00 - 18:00

Please login or register to post comments.