TeqNow

MBD solutions Event

MBD solutions Event

Agenda

Datum: 28-11-2019 9:00 - 17:30 Export event

Registreren is niet meer mogelijk.

Relevant voor elke industriële ondernemer!

Ieder industrieel bedrijf werkt steeds aan het verbeteren van haar concurrentiepositie. Er wordt steeds nadrukkelijker gewerkt aan het foutloos en productief produceren van steeds kleiner wordende series. Digitalisering biedt hierbij enorme mogelijkheden.

Om echt goed gebruik te kunnen maken van het digitaliseren van de processen is het van groot belang dat aangeleverde producttekeningen direct, zonder tussenkomst van medewerkers, te verwerken zijn. Daarvoor moeten tekeningen alle informatie bevatten die voor productie noodzakelijk is (PMI= Product and Manufacturing Information). Wereldwijd wordt op dit moment, onder de naam Model Based Definition (MBD), gewerkt om voortaan te communiceren met 3D-modellen die alle productie informatie (PMI) bevatten. Enkele grote fabrikanten zoals ASML, Océ, Lely en Marel hebben dit als eerste opgepakt en communiceren al met MBD naar hun toeleveranciers. Deze ontwikkeling die langzaam is opgestart gaat de komende jaren een enorme impact hebben op de gehele industriële toeleverketen. Iedere industriële ondernemer gaat hiermee te maken krijgen.

MBD

In een 3D-model wordt alle informatie opgenomen die voor productie van een product nodig is. Aangezien alle informatie direct digitaal toegankelijk is biedt dit mogelijkheden om vanuit deze digitale informatie direct geautomatiseerd te calculeren, programmeren e.d. MBD is dus de eerste stap in het verder optimaliseren zowel de ketensamenwerking als de eigen productie.

 

ASML

ASML heeft als grote uitbesteder MBD omarmt. Nieuwe producten worden uitsluitend nog op deze nieuwe manier met toeleveranciers gecommuniceerd. Als eerste is gestart met mechanische mono-delen. Volgens planning worden vanaf 2020 ook samenstellingen op deze manier opgezet en gecommuniceerd. Bij bestaande producten blijft men nu nog op de huidige manier werken. Er gaat dus een periode ontstaan waarbij beide systemen naast elkaar zullen worden toegepast. Ook de andere fabrikanten zullen naar alle waarschijnlijkheid een dergelijke tactiek kiezen.

 

MBD en mijn bedrijf

Als je gebruik kunt maken van MBD dan is het mogelijk om veel interne digitale processen direct te automatiseren (denk aan calculatie, programmeren van machines e.d.). Daarbij komt dat er de komende periode waarschijnlijk aanvragen gaan komen die alleen via MBD worden gecommuniceerd. Daarom is het van groot belang dat iedere ondernemer hier kennis van neemt.

 

MBD solutions Event

ASML heeft, samen met het Mikrocentrum het initiatief genomen voor dit event dat op 28 november plaats vindt. Gezien het belang van kennis over MBD voor elke industriële ondernemer ondersteunen wij dit initiatief vanuit de Metaalunie, FDP en Teqnow. We hebben echter geen inspraak gehad bij het programma en de opzet van de dag. Wij betreuren het dat we ASML niet hebben kunnen overtuigen om de dag Nederlandstalig te maken. Tijdens deze dag wordt u geïnformeerd over MBD en over de oplossingen die u dankzij MBD kunt gebruiken.

 

Aanbeveling vanuit Metaalunie, FDP en Teqnow

Naar ons idee moet iedere ondernemer kennis nemen van deze ontwikkelingen, zodat je dan zelf kunt beoordelen hoe je hiermee wel of niet aan de slag wilt gaan. Ondanks dat de gehele dag Engelstalig is en dat de inhoud vermoedelijk niet altijd voldoende gericht zal zijn op kleinere bedrijven willen we jullie toch van harte aanraden om deze dag te gebruiken om je op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Afhankelijk van de belangstelling onder onze leden zal dit onderwerp in 2020 ook door Teqnow verder worden opgepakt. Om inzicht te krijgen wie er van onze achterban bij he MBD solutions event aanwezig zullen zijn willen wij jullie vragen je via ons op te geven (en niet rechtstreeks op de website van het event). Wij zorgen voor collectieve aanmelding van iedereen die zich via ons heeft aangemeld. Op deze manier weten we wie interesse heeft en op wie we ons bij een verdere aanpak van dit onderwerp (vanuit Teqnow en FDP) moeten richten. Aanmelden voor dit gratis event kan via de aanmeldknop.

 

Programma en lokatie

Het gratis MBD solutions event wordt op 28 november 2019 gehouden bij het Mikrocentrum, De Run 1115, Veldhoven. Het programma is op dit moment nog steeds in ontwikkeling (voor actuele situatie zie https://mikrocentrum.nl/evenementen/themabijeenkomsten/mbd-solutions-event/).

MBD solutions Event

Datum: 28-11-2019 9:00 - 17:30

Please login or register to post comments.