TeqNow

Mikrocentrum cursusaanbod

Teqnow partner Mikrocentrum biedt diverse cursussen op het gebied van verschillende nieuwe technologieën. Hieronder vindt u een overzicht. Via de links kunt direct verdergaan naar de site van Mikrocentrum. Hier vindt u extra informatie en kunt u zich aanmelden.

 

Naam cursus

 

Omschrijving

Functioneel toepassen materialen 

 

Wanneer een constructie faalt, b.v. door brosse breuk, vermoeiing, corrosie of slijtage, blijkt na analyse vaak dat de hoofdoorzaak gelegen was in een niet optimale materiaalkeuze tijdens het ontwerpproces. De keuze van het materiaal en/of de materiaalbehandelingen krijgt vaak onvoldoende aandacht. Daardoor blijven betere alternatieven buiten beeld en neemt de kans op falen toe.
> Meer informatie en aanmelden.

Composieten
 

 

Tijdens de Basiscursus Composieten krijgt u inzicht in de samenstelling en eigenschappen van composieten. Zo krijgt u onder andere inzicht in het groot scala aan additieven en functionele eigenschappen die daaruit voortkomen.
> Meer informatie en aanmelden.

Laserlassen in de praktijk

 

Laserlassen is een specialistisch vakgebied waarin kennis en kunde van de laser essentieel zijn om tot een gewenst eindresultaat te komen.
Tijdens deze unieke cursus Laserlassen leert u door middel van een ideale mix tussen theorie en praktijk veilig te werken met lasers. U gaat sneller en beter begrijpen waar het om gaat, omdat de theorie direct wordt toegepast in een practicumopstelling, zodat u ziet wat er daadwerkelijk gebeurt.  
> Meer informatie en aanmelden.

Additive Manufacturing   

 

Na afloop van deze cursus heeft u een goed inzicht in de verschillende technologieën, toepassingsmogelijkheden, vrijheden en beperkingen van deze toepassingen. De cursus wordt ondersteund met een praktijkdag bij Fraunhofer Research Institute Aken waar u kennis opdoet van productsamples van de verschillende processen en materialen.
> Meer informatie en aanmelden.  

Design for additive manufacturing
 

 

Na afloop van de cursus heb je een conceptueel begrip van de voordelen en beperkingen van AM. De verworven bouw richtlijnen en ontwerpregels voor AM van metalen onderdelen maken de deelnemers om onderdelen te ontwerpen met betrekking tot het minimaliseren van benodigde ondersteunende structuren en bouw-up tijd, terwijl het verhogen van de functionaliteit en een deel kwaliteit.
> Meer informatie en aanmelden.

3D Scanning
 

 

In de cursus 3D scanning leert u alle aspecten van het 3D scannen. Zo leert u onder andere de juiste terminologie van het scannen, het interpreteren van verkregen scandata (draadmodel), het begrijpen en opstellen van specificaties en de transfer van de 3D scandata naar het CAD-pakket. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij de toepassing van 3D scanning binnen reverse engineering en kwaliteitscontrole.
> Meer informatie en aanmelden.

Applied Optics (HBO-WO)

 

Applied Optics is inmiddels breed toepasbaar, waarbij nieuwe ontwikkelingen de brandstof zijn voor groei-industrieën in de medische sector, de telecommunicatie en de consumentenelektronica.  Belangrijke onderwerpen uit de praktijk, die tijdens de Applied Optics cursus aan bod komen, zijn o.a. MTF, polarisatie, dubbele breking, interferentie, buiging van licht, aberraties.
> Meer informatie en aanmelden.

Laser Safety Officer

 

Er ontstaan steeds meer laser applicaties wat onder andere tot gevolg heeft dat de laser steeds vaker wordt ingezet. In dergelijke situaties vereist het beheersen en optimaliseren van het laserveiligheidsbeleid uitgebreide kennis van normen, potentieel gevaarlijke lasersystemen en procedures. Maar ook het kunnen monitoren van een juiste uitvoering van veiligheidsmaatregelen en correctieve acties. 
> Meer informatie en aanmelden.

Maakbaarheid

 

Tijdens de cursus maakbaarheid krijgt u specialistische kennis van diverse productiemethoden voor metaal, waaronder verspaning, plaatbewerking en lassen.  Het resultaat is een optimaal en efficiënt productontwerp.
Het is van groot belang diverse productietechnieken te kennen omdat u dan de mogelijkheden daarvan in uw ontwerp kunt benutten. 
> Meer informatie en aanmelden. 

Optimaal verspanen

 

De prestaties van moderne hardmetalen gereedschappen voor CNC draai- en freestechnologie nemen alsmaar toe. Bedrijven, die deze moderne gereedschappen effectief inzetten, kunnen daardoor kortere cyclustijden realiseren met langere standtijden tijdens de verspaning. Echter, vaak blijkt dat de kennis over snijgereedschappen niet goed wordt onderhouden. Tijdens de cursus Optimaal verspanen wordt daar uitvoerig op in gegaan.
> Meer informatie en aanmelden.