TeqNow

Aluminium en het milieu

Aluminium en het milieu worden vaak niet als een positieve combinatie gezien. Men legt vaak snel de link tussen vervuiling van het milieu en aluminium. Het tegendeel is juist waar! Aluminium wordt tegenwoordig voor meer dan 70% gerecycled zonder dat er afname is van de kwaliteit van de mechanische eigenschappen.

Om deze reden is het van belang al het aluminium wat in omloop is via inzamelen weer terug te laten komen in de keten.

Nog een belangrijker argument is dat het verkrijgen van gerecycled aluminium 95% minder energie kost dan het winnen van aluminium uit bauxiet.

Momenteel is het mogelijk om van ieder product de milieubelasting te berekenen. Dit wordt gedaan aan de hand van een methode genaamd het Life Cycle Assessment.